Раба: нь бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулан
Монголыг дэлхийд таниулах
зорилгоор бүтээгдсэн арьсан брэнд юм.
Монголын хүнд хэцүү, цаг агаарын нөхцөлд өссөн малын
сайн чанарын арьсаар дэлхийд өрсөлдөх бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн,
цаашид бүтээгдэхүүнээ улам илүү
сайжруулахыг зорин ажиллаж байна.