Ядуурлыг бууруулна. Улс хөгжихийн хэрээр баян, ядуугын ялгаа ихсэж түүнээс үүдэн нийгмийн эмзэг давхрагын хүмүүсийн тоо ихэссэн хот айл төсөл нь эдгээр хүмүүсд тусалж дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгж үүлнэ.