Монголын ард иргэдийн талаас их хувь нь 20-оос дээш насны залуучууд байдаг ба
энэ улсад шинчлэлийн салхи үлээлгэж өөрчлөлтийг авчрах нь
Монголын залуу үе бидний үүрэг хариуцлага байх ёстой.
“Гадаад үгээр гангарагчид төрөлх хэлээ мөхөөнө
Гадна биеэрээ гангарагсад үр угсаагаа мөхөөнө.”
Гэдэг үг бий.Үүний эсрэг бид “ Монгол” гэх нэрийг
бүтэн авж үлдэхийн тулд өөрчлөлтийг өөрсдөөсөө эхлүүлэн эх орныхоо
үнэт эрдэнэ болсон малынхаа арьсыг ашиглан үндэсний бүтээгдэхүүн болгон дэлхийд
таниулахыг гол үүргээ болгон үүний сацуу бидэнтэй санаа бодол нэгтэй хэн бүхний
төлөө мөн ирээдүй нь тод томруунаар гэрэлтэж байгаа залуусын сэтгэлгээнд
зөв өөрчлөлт хийж улс орныг хөгжүүлэхийн төлөө type компани үүсгэн байгуулагдсан болно.